Често Задавани Въпроси

В този раздел са поместени често задавани въпроси, които сме забелязали, че се повтарят през годините. Можете да намерите информация за оценяване, резултати, липса на такси, възможност за кандидатстване. Ако имате въпрос, който не е поместен в списъка, може да го зададете тук.


В турнира могат да участват ученици от XI и XII клас на български училища.

За участие в турнира не се събира такса. Необходима е обаче предварителна регистрация в сайта до 16:00 ч. на 10.03.2023 г.

Темата се състои от 21 задачи. Първата част от 20 задачи е тест по математика. Съдържа 12 задачи от затворен тип (за избор на отговор), 5 задачи от отворен тип (трябва да се посочи само отговор) и 3 задачи, чиито решения трябва да се опишат подробно. Тази първа част се оценява за 100 точки. Втората част се състои от една допълнителна задача, която е по-трудна и за пълното и вярно решаване има награда на Журито. Тази част се оценява за 20 точки.

Темата за всички участници е една и съща. Класирането за всички участници е общо. За най-добро решение на задача 21 се присъжда награда на Журито.

Нямате право да ползвате помощна литература (четиризначни таблици, справочници и др.) и технически средства (калкулатори, телефони, таблети и др.). На всеки състезател ще бъде предоставен справочен списък с основни формули. Листите за писане ще бъдат предоставени от организаторите. Може да се пише само със син химикал и черен молив. Може да се използват инструменти за чертане.

ДА. При влизане в сградата и при настаняване на участниците се проверява тяхната самоличност. Трябва да покажете личната си карта за сверяване на данните. Ако нямате лична карта, може да представите друг валиден документ за самоличност (паспорт, шофьорска книжка и др.).

Турнирът е една отлична възможност за всички ученици да проверят своите математически способности (без да дължат някаква такса за участие), като бъдат оценени от университетски преподаватели - добри професионалисти в своята област. Класиралите се на призови места получават медали и грамоти. Журито определя наградите сред събралите най-много точки. То присъжда и награда за най-добро решение на допълнителната задача. За целта получените точки се преобразуват в оценка по шестобалната система съгласно своевременно оповестена от Журито таблица за съответствие. В таблицата за съответствие долната граница за оценка Отличен (6.00) не може да бъде по-висока от 100 точки.

Получената оценка от всеки участник има валидност две години, включително годината на получаване. Журито подготвя и предоставя удостоверение с получената оценка на участниците от 11. и 12. клас, както и на тези, завършили предходната учебна година, които са заявили желанието си да получат документа. Резултатите от турнира са валидни за кандидатстване в специалностите Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Математика и информатика и Приложна математика. Получената оценка не важи за кандидатстване в други специалности и други висши училища. Формално, за да използвате оценката си за кандидатстване е необходимо да получите удостоверение за получената оценка. Удостоверението се издава от факултет "Математика и информатика". Вие може да заявите издаването на такова удостоверение по време на състезанието (в бланката с имената) или в канцеларията на факултета.